NOTA LEGAL

Aquest  lloc  web, www.canpau.cat  i  www.canpau.es , són  propietat  respectivament  dels  germans  Jaume  i  Pau  Ripoll  Jimenez,  excepte  les  seves  imatges  o  continguts  que  serà  propietat  del  seu  autor,  el  qual  ha  autoritzat  l´ús  d´ aquests  continguts  en  aquest  web.
Els  apartaments  Can Pau, és una empresa d´apartaments turístics legalment registrada al registre de la Generalitat de Catalunya (Departament de turisme ), amb el núm de registre EG-00516  i  propietat de  la  mercantil CAN PAU APARTAMENTS COMPANY S.L, situada al c/ Ctra-torroella,102 baixos de L´ESTARTIT ( GIRONA ) C.P17358, amb N.I.F. B-17/ 705.575, i inscrita al registre mercantil de Girona al tomo 1799,folio 178, hoja GI-30137 inscripció 1ª.

Queda totalment prohibit la reproducció total o parcial de qualsevol contingut d´aquesta web sense el consentiment del seu/s autor/s.  Les imatges que es descarreguin aquesta web romandran amb la marca d´aigua pròpia. Igualment queda totalment prohibit retocar, retallar o aplicar qualsevol efecte de qualsevol tipus, a les imatges d'aquesta web.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web esta subjecte a les condicions següents:

  • no está permesa la modificació del web ni dels seus continguts, imatges, etc..
  • info@canpau.cat no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d´aquesta web.
  • Canpau.cat, canpau.es, i info@canpau.cat, no garanteig que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable del danys causats per l´accès al web o per la imposibilitat d´accedir-hi, així mateix tampoc no és responsable de la informació que es pugui obtenir per mitjans il.licits a través d´aquest web.
  • L´usuari del web, dóna el seu consentiment exprès, i per tant, autoritza a CAN PAU APARTAMENTS COMPANY S.L, c/ ctra-torroella 102 baixos de L´ESTARTIT C.P. 17258 a incorporar les seves dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d´accord amb el que s´estableix a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD ).
  • Així mateix, l´usuari del web que facilita les seves dades personals lliurament, podrà exercir els seus drets d´accès, rectificació, cancel.lació i oposició, d´acord amb el que estableix la llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita i adjunta fotocòpia del D.N.I. indicant-hi la referència a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal a: CAN PAU APARTAMENTS COMPANY S.L, c/ ctra-torroella 102 baixos de L´ESTARTIT C.P. 17258 o a l´adreça de correo electrònic: info@canpau.cat.
  • El responsable i propietari del fitxer que conté dades de caràcter personal es: CAN PAU APARTAMENTS COMPANY S.L, c/ ctra-torroella 102 baixos, de L´ESTARTIT, ( GIRONA )C.P 17.258 i amb N.I.F B-17/ 705.575, inscrita al registre mercantil de Girona al tom 1799, foli 178, fulla GI-30137, inscripció 1ª

L´usuari del web i l´ús que en faci, implica l´acceptació plena i sense cap mena de reserva, dels termes i condicions continguts  en el present avís legal.

 


APARTAMENTS CAN PAU - Ctra. Torroella,14 17258 L'ESTARTIT - Tel. +34 678 64 22 82 - info@canpau.cat - Nota legal- Reg. EG-00516